vineri, 10 ianuarie 2014

Careta vieţii


Deşi purtând o grea povară, 
Careta lunecă usor. 
Brav vizitiu, cu barbă rară, 
Ne poartă timpul parcă-n zbor. 

Trântiţi în pernele caretii, 
Preabucuroşi de-orice-ntâmplari, 
Strigăm: -"Hai mâna-n.......!" 
Sătui de somn şi desfătări. 

Dar scade râvna la amiază. 
Ne-a zdruncinat acest proclet. 
Costişe, râpi ne bagă-n groază. 
Strigăm: -"Nebune, mai încet!" 

Careta-n zbor întins ne poartă. 
Spre seară ne-am obişnuit. 
Ajungem moţăind la poartă- 
Iar timpu-aleargă nesfârşit. 

~ Alexandr Puskin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu