marți, 9 aprilie 2013

rămasă în durerea ei
faţa femeii ca desenată cu creta
are zăvorâte toate uşile ei spre viaţă,
iar din fiecare ungher, pândeşte câte un vulpoi,
să-i curgă sângele în lungul braţelor...
să i-l sugă, şuvoi... pe loc...
unde iubirea ei zăcea ucisă...
iubirea ei înflăcărată, 
acum... 
în locul somnului de veci

o haită latră,
căutându-şi peste tot prada spre ungherele suspecte...
urgie demonică,
dezlănţuire monstuoasă de instincte...
o frământare a nisipurilor prelinge deşertul trăirii

glasul ceasurilor îngroapă morţii
şi chitarele au murit în grif
destinul n-a mai aşteptat...
s-a-mplinit  părăsirea norocului

Creţu Ionel ~ 9 aprilie 2013

Un comentariu: